Wieczór Morskich Mistrzów

W ramach Wieczoru Morskich Mistrzów zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Perepeczką - marynistą, marynarzem, profesorem, znakomitym gawędziarzem, autorem kilkudziesięciu książek, cieszących się niezmiennym powodzeniem. W programie projekcja filmu "Życie moje", opowieści z mórz dalekich, książki z autografem w cenie promocyjnej. Czwartek 28 sierpnia, godz. 17.30, Cafeart U Muzyk'uff, Gdynia ul. Derdowskiego 9-11.

 Andrzej Perepeczko to jedna z najbarwniejszych postaci Trójmiasta. Marynarz – oficer floty, naukowiec, pisarz-marynista, historyk, gawędziarz niezrównany, prawdziwy człowiek renesansu.
Urodzony w 1930 roku we Lwowie, w patriotycznej kresowej rodzinie, wnuk powstańca, syn oficera Wojska Polskiego – uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, pod koniec II wojny światowej w Szarych Szeregach, po powstaniu warszawskim trafił do Radomska, skąd w obawie przed represjami ewakuował się do Gdańska. Tutaj ukończył słynne „Conradinum” – Technikum Budowy Okrętów – w ramach praktyk szkolnych w 1948 r. po raz pierwszy trafił na statek. Kolejne szczeble edukacji to Wydział Mechaniczny Państwowej Szkoły Morskiej i Politechniki Gdańskiej.  
W latach 1950–1953 przeszedł wszystkie szczeble okrętowej służby mechanicznej, od palacza do mechanika wachtowego. Polityka i niepewne w komunistycznej rzeczywistości pochodzenie społeczne dały jednak znać o sobie – Andrzej Perepeczko został pozbawiony prawa pływania i wysiedlony z Wybrzeża, a w ramach służby wojskowej wcielony do batalionu pracy i skierowany do przymusowej pracy w kopalni węgla kamiennego. Zakaz pływania zdjęto dopiero w następstwie popaździernikowej odwilży przełomu lat 1956/1957.  
Od roku 1962 podejmuje pracę wykładowcy w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni (później WSM, obecnie Akademia Morska). Równocześnie pływa jako mechanik okrętowy i w 1987 r.  uzyskał dyplom morski oficera mechanika I klasy. Od 1988 r. był profesorem Wyższej Szkoły Morskiej, a w latach 1991–1994 dziekanem Wydziału Mechanicznego WSM. Od  1994 r. na emeryturze. Już jako emeryt obronił pracę doktorską z historii na Uniwersytecie Gdańskim.
Debiutem  pisarskim była powieść, wydana przez  Wydawnictwo Morskie w 1966 r. Kurs na świt – tytuł nawiązujący do nieoficjalnego "hymnu" Wydziału Mechanicznego Państwowej Szkoły Morskiej. Twórczość Andrzeja Perepeczki dzieli się na kilka grup: publikacje historyczne opisujące epizody z II wojny światowej na morzu, powieści morskie inspirowane osobistymi doświadczeniami oficera floty, cykl autobiograficznych  opowieści z lądów i głównie mórz rozmaitych. Właśnie tegoroczne „Opowieści mórz rozmaitych”, to jak dotąd ostatni tom Andrzeja Perepeczki. Dużą popularność zyskał, adresowany do młodych czytelników, cykl powieściowy, gdzie głównym bohaterem jest chłopak znany jako „Dzika Mrówka”. Ponadto znajdujemy w pisarskim dorobku prace poświęcone historii macierzystej uczelni oraz monografię „Daru Pomorza”, a dla porządku należy jeszcze dodać fachowe publikacje z zakresu mechanicznej wiedzy okrętowej.  
Andrzej Perepeczko – człowiek instytucja, pisarz, marynarz, obywatel świata.

Zapraszamy w czwartek 28 sierpnia na godz. 17.30 do Cafeart U Muzyk'uff, Gdynia ul. Derdowskiego 9-11. 

 


A+  A-