TRANSATLANTYCKIE FLAGOWE TRIO

Miasto Gdynia zaprasza na kolejne spotkanie z historią polskich transatlantyków w ramach projektu Legenda Morska Gdyni – tym razem poświęcone triadzie najsłynniejszych flagowych statków polskiej floty.   Zapraszamy we wtorek, 16 grudnia, na godz. 18.00 do zabytkowych wnętrz Mini Muzeum w słynnym „Bankowcu”, jednej z najatrakcyjniejszych kamienic gdyńskiego modernizmu - ul. 3 Maja 27/31.

 W historii polskiej żeglugi zajmują miejsce wyjątkowe, są niewątpliwie jednym z najbardziej wyrazistych emblematów Legendy Morskiej Gdyni – trzy flagowe transatlantyki naszej floty, wciąż budzące wspomnienia i emocje:

• Pierwszym był „Piłsudski” – najsłynniejszy transatlantyk II Rzeczypospolitej jednocześnie największa wojenna strata białoczerwonej bandery.

• Drugim flagowcem był „Batory” - pływał najdłużej, połączył dwie epoki, podczas wojny zyskał przydomek „lucky ship”.

• Trzecim i ostatnim pozostał „Stefan Batory” – zamykał erę pasażerskiej żeglugi liniowej na północnym Atlantyku – wciąż obecny w gdyńskich wspomnieniach. 

Podczas spotkania, w opowieściach i obrazach odżyje miniony czas żeglugi pasażerskiej. Statki, ich losy, także ludzie służący na najsłynniejszych polskich „pasażerach” – trzech kolejnych flagowych statkach naszej floty. W spotkaniu wezmą udział członkowie załóg naszych transatlantyków.

Legenda Morska Gdyni zaprasza 16 grudnia na godz. 18.00 do zabytkowych wnętrz Mini Muzeum w słynnym „Bankowcu”, jednej z najatrakcyjniejszych kamienic gdyńskiego modernizmu - ul. 3 Maja 27/31.


A+  A-