Konkurs fotograficzny "Legenda Morska w Obiektywie 2022"

Miasto Gdynia zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Legenda Morska w Obiektywie 2022". Udział w konkursie jest otwarty, wybrane przez jury prace trafią na wystawę pokonkursową, zaś laureaci głównie, otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe. W tym roku prace można zgłaszać w 6 kategoriach, w tym dwóm nowo dodanych.

Tradycyjnie lato jest okresem, w którym morze oraz regiony nadmorskie odwiedza miliony turystów z Polski i zagranicy. Wypoczynek tradycyjny typu 3S (Sun, Sea, Sand), warto rozszerzyć o aktywności kreatywnej fotografii, czy spróbować swoich sił w roli reportera miejsko-plażowego. Gdynia oferuję plenery morskie, morsko-przemysłowe, a także niezwykle barwne, rozwibrowane do godzin wieczornych, życie miejskie w bliskiej relacji z wodą - morzem.  

Zachęcamy do udziału w konkursie zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Konkurs ma charakter otwarty, zaś jego celem jest:

 • Promocja walorów edukacyjnych i turystycznych flagowego projektu miejskiego - Legenda Morska Gdyni, w tym wydarzeń np. spacerów, tradycji i ceremoniałów, tras szlaku miejskiego oraz atrakcji na szlaku. 
 • Konkurs promuję także szeroko pojęte dziedzictwo morskie, kulturę zawodów morskich, w także walory całego wybrzeża Bałtyku. 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania: 

https://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html 

 

Wybrane zapisy z regulaminu konkursu:

1.     Do Konkursu można nadsyłać prace w następujących kategoriach:

 • A.     PNM - Praca na Morzu - kadry obrazujące pracę związaną z morzem, w tym ludzi i pracę związaną z szeroko pojętą gospodarką morską (np. stocznie, szkutnictwo, rybołówstwo, okrętownictwo, praca na statkach, badania morskie, żegluga morska, prace na platformach morskich)
 • B.     DM - Detal Marynistyczny -  kadry, fotografie, które odkrywają i eksponują w niezwykły sposób morskie artefakty, w tym m.in. elementy marynistyczne dekoracji budynków, fasad, statków i okrętów.
 • C.      WKM - Wakacje Morskie Gdyni - wypoczynek letni w Gdyni, w tym związany z morzem, w tej kategorii można nadsyłać także zdjęcia związane z rekreacją oraz letnią edukacją morską.
 • D.     MM - Morskie Miasto – krótki reportaż z Gdyni (4-5 fotografii), życia codziennego miasta, w kontekście nawiązującym do tradycji oraz atrybutów morskich np. reportaż z wydarzeń morskich, wizyt statków - załóg, życie codzienne na nadmorskich ulicach, pasażach. 
 • E.      LPM – Legenda Portu Morskiego – kadry oraz zestawy fotografii, prezentujące współczesny port morski w Gdyni, oddające jego tożsamość, w tym w kontekście 100-letniej historii np. legendarne miejsca, obiekty, pracę codzienną portu.  
 • F.      ŻM – Żywioł Morski -  mini reportaż – w duchu morskich opowieści – w tym, np. kadry „spod żagla”, z regat, wypraw morskich, jak i fotografie uwieczniające najciekawsze meteorologiczne zjawiska związane z żywiołem morskim, obrazujące jego nieobliczalność w czasie np. sztormu, szkwału, nocnej burzy. 

Sposób składania - nadsyłania prac konkursowych:

a.      Uczestnik może nadesłać w formie cyfrowej do 5 zdjęć w każdej kategorii, z wyjątkiem kat. ŻM (trzy fotografie) - łącznie 30 fotografii opisanych własnym, unikalnym pięcioznakowym godłem (bez użycia imienia i nazwiska autora) wraz z podaniem kolejnego numeru pracy oraz symbolu kategorii np. GODŁO_01_PM, GODŁO_02_WM, GODŁO_03_DM

b.   Uczestnik konkursu ma także obowiązek wypełnienia i podpisania "karty konkursowej" dostępnej na stronie organizatora w zakładce "konkurs Legenda Morska w Obiektywie 2022”.

c.     Prace na konkurs można składać osobiście wraz "kartą konkursową" od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16 w biurze projektów Organizatora:

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.,

pl Grunwaldzki 2/0.01, 81-372 Gdynia.

Na żądanie składający otrzyma pokwitowanie złożenia prac.

d.     Prace konkursowe można przesyłać także drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu transferu danych wetransfer.com (bezpłatny transfer do 2 GB) na adres e-mail: konkurs@arg.gdynia.pl. W takim przypadku, należy dołączyć do prac zeskanowaną; wypełnioną i podpisaną; "Kartę Zgłoszenia do Konkursu". Osobą do kontaktu w sprawie potwierdzenia prawidłowego przesłania prac przez uczestnika jest przedstawiciel organizatora - sekretarz konkursu Maja Potrykus (maja.potrykus(at)arg.gdynia.pl ) lub osoba wskazana w jego zastępstwie.

e.     Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 16 września 2022 r. o godzinie 16:00.

 

Nagrody

1. Jury przyzna następujące nagrody:

 

 • I nagroda - bez względu na kategorie: nagroda 1 500,- PLN (tysiąc pięćset złotych netto)
 • II nagroda: 700 zł netto oraz zestaw książek
 • III nagroda: Vouchery o wartości 400 zł do restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni, pamiątki morskie

 

Ponadto nagrody za wyróżnienia - najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach w formie książek lub zestawu biletów do atrakcji.

Organizator konkursu opłaci od nagrody laureata konkursu, podatek dochodowy.

 

2.   Organizator może rozszerzyć pulę nagród i przyznać wyróżnienia pozaregulaminowe.

 

3.   Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora, w ilustrowanym magazynie Kurier Morski oraz wezmą udział w pokonkursowej wystawie fotograficznej, której termin i miejsce zostanie podane po ogłoszeniu wyników konkursu.

4.     Zwycięzcy Konkursu oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo. Lista zwycięzców i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronach internetowych Organizatorów.

Marek Biniak - kat. Żywioły Morskie, wyróżnienie

Elwira Kruszelnicka - I Nagroda w konkursie 2020


A+  A-